Jumanji: The Next Level
Follow Us

THE LOT - La Jolla

PICK YOUR TIME
Thursday, December 12 2019
4:00 PM Buy 5:00 PM Buy 6:45 PM Buy 9:00 PM Buy
PICK YOUR TIME
Friday, December 13 2019
11:00 AM Buy 1:45 PM Buy 4:30 PM Buy 7:15 PM Buy 10:00 PM Buy
PICK YOUR TIME
Saturday, December 14 2019
11:00 AM Buy 1:45 PM Buy 4:30 PM Buy 7:15 PM Buy 10:00 PM Buy
PICK YOUR TIME
Sunday, December 15 2019
11:00 AM Buy 1:45 PM Buy 4:30 PM Buy 7:15 PM Buy
PICK YOUR TIME
Monday, December 16 2019
11:00 AM Buy 1:45 PM Buy 4:30 PM Buy 7:15 PM Buy
PICK YOUR TIME
Tuesday, December 17 2019
11:00 AM Buy 1:45 PM Buy 4:30 PM Buy 7:15 PM Buy
PICK YOUR TIME
Wednesday, December 18 2019
11:00 AM Buy 1:45 PM Buy 4:30 PM Buy 7:15 PM Buy
PICK YOUR TIME
Thursday, December 19 2019
11:00 AM Buy 1:45 PM Buy 4:30 PM Buy 7:20 PM Buy


THE LOT - Liberty Station

PICK YOUR TIME
Thursday, December 12 2019
4:00 PM Buy 5:00 PM Buy 6:45 PM Buy 8:00 PM Buy 9:30 PM Buy
PICK YOUR TIME
Friday, December 13 2019
11:30 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy 10:30 PM Buy
PICK YOUR TIME
Saturday, December 14 2019
11:30 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy 10:30 PM Buy
PICK YOUR TIME
Sunday, December 15 2019
11:30 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy
PICK YOUR TIME
Monday, December 16 2019
11:30 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy
PICK YOUR TIME
Tuesday, December 17 2019
11:30 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy
PICK YOUR TIME
Wednesday, December 18 2019
11:30 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy
PICK YOUR TIME
Thursday, December 19 2019
10:45 AM Buy 1:30 PM Buy 4:15 PM Buy


THE LOT - Fashion Island

PICK YOUR TIME
Thursday, December 12 2019
4:00 PM Buy 7:00 PM Buy 9:45 PM Buy
PICK YOUR TIME
Friday, December 13 2019
11:15 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy 10:30 PM Buy
PICK YOUR TIME
Saturday, December 14 2019
11:15 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy 10:30 PM Buy
PICK YOUR TIME
Sunday, December 15 2019
11:15 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy 10:30 PM Buy
PICK YOUR TIME
Monday, December 16 2019
11:15 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy 10:30 PM Buy
PICK YOUR TIME
Tuesday, December 17 2019
11:15 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy 10:30 PM Buy
PICK YOUR TIME
Wednesday, December 18 2019
11:15 AM Buy 2:15 PM Buy 5:00 PM Buy 7:45 PM Buy 10:30 PM Buy
PICK YOUR TIME
Thursday, December 19 2019
11:15 AM Buy 2:15 PM Buy


THE LOT - City Center

PICK YOUR TIME
Thursday, December 12 2019
4:00 PM Buy 5:30 PM Buy 6:55 PM Buy 8:25 PM Buy 9:50 PM Buy
PICK YOUR TIME
Friday, December 13 2019
1:05 PM Buy 4:00 PM Buy 6:55 PM Buy 9:50 PM Buy
PICK YOUR TIME
Saturday, December 14 2019
1:05 PM Buy 4:00 PM Buy 6:55 PM Buy 9:50 PM Buy
PICK YOUR TIME
Sunday, December 15 2019
1:05 PM Buy 4:00 PM Buy 6:55 PM Buy 9:50 PM Buy
PICK YOUR TIME
Monday, December 16 2019
1:05 PM Buy 4:00 PM Buy 6:55 PM Buy 9:50 PM Buy
PICK YOUR TIME
Tuesday, December 17 2019
1:05 PM Buy 4:00 PM Buy 6:55 PM Buy 9:50 PM Buy
PICK YOUR TIME
Wednesday, December 18 2019
1:05 PM Buy 4:00 PM Buy 6:55 PM Buy 9:50 PM Buy
PICK YOUR TIME
Thursday, December 19 2019
12:10 PM Buy 3:05 PM Buy